Ons bedrijf

Wimbo Volvo Classics

Van hobby tot bedrijf.

Wimbo Volvo Classics staat voor betrouwbaarheid, openheid en een goede after sales service. Geen gladde verkoop-praat, maar een eerlijk en open gesprek over uw (toekomstige) Volvo.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wimbo Volvo Classics draagt graag een steentje bij aan de samenleving.

Het hebben van een zinvolle dagbesteding is een onmisbaar element in iemands leven. Wij bieden de mogelijkheid aan jongeren, jong-volwassenen en volwassenen met zowel een sociale, lichamelijke als verstandelijke beperking, om binnen ons bedrijf een vorm van dagbesteding te volgen. Het zorgt niet alleen voor dagritme, maar geeft betekenis aan het dagelijkse leven. Het gevoel hebben zinvol bezig te zijn, iets toe te kunnen voegen met een bijdrage, plezier te beleven, uitgedaagd te worden en in verbinding te staan met anderen, zorgen voor een verrijking in iemands sociale functioneren.

Wij zijn een Erkend Leerbedrijf en bieden verschillende begeleidingstrajecten op het gebied van:

 • dagbesteding
 • stage-/leerwerkplekken, o.a. gericht op het opdoen van werknemersvaardigheden.
 • reintegratie
 • werkervaring

Vanuit mijn vroegere werk in het speciaal onderwijs is er de nodige kennis en ervaring aanwezig in het omgaan/begeleiden van jongeren/volwassenen met een beperking. Met name op het gebied van de begeleiding van jongeren met autisme en  jongeren met een gedragsstoornis heb ik de nodige ervaring opgedaan.

Mensen met autisme komen in hun dagelijkse leven "obstakels" tegen waar we bij Wimbo Volvo Classics zo goed en gericht mogelijk mee proberen om te gaan. Hierbij moet gedacht worden aan "obstakels" waar mensen met autisme mee geconfronteerd worden en/of de omgeving mee geconfronteerd wordt zoals:

 • Te eerlijk zijn
 • Omgaan met ongeschreven regels en procedures en het tonen van respect
 • Onderbrekingen van routine
 • Werken in een drukke omgeving
 • Inlevingsvermogen
 • Problemen met oogcontact
 • Zelfdiscipline en discipline van buitenaf.

We hebben de afgelopen jaren verschillende deelnemers gehad. Na een korte tijd van "wennen-aan-elkaar" en uitvinden waar de talenten van de deelnemer liggen, zijn we aan het "werk"gegaan. Geweldig om dan te ontdekken waar iemands kwaliteiten liggen en waar de deelnemer zijn energie uithaalt/plezier aan beleeft. Dan is het genieten om dit werk te kunnen/mogen doen met een lach én een traan..... Vooral de pauzes zijn prachtige momenten waar we vaak veel plezier hebben.      

Geinteresseerd?? Neem gerust contact op, dan kunnen we kijken wat er mogelijk is.                 

Jongeren/ jong volwassenen en volwassenen wordt de mogelijkheid geboden om middels stage en scholing een regulier diploma / cerificaat te behalen. Zij gaan meestal een dag naar school en de overige dagen lopen zij stage/ doen werkervaring op. Afgelopen jaren hebben we verschillende jongeren binnen ons bedrijf gehad die hun traject met een diploma hebben afgerond.  Een geweldige prestatie van de jongeren en een goed gevoel bij ons om dit werk in combinatie met onze zwaar-uit-de-hand gelopen hobby te kunnen doen. 

Wij, als Wimbo Volvo Classics, zien nu de resultaten van de begeleiding die wij bieden. De deelnemers komen met plezier en beginnen langzaam maar zeker weer de draad van het dagelijks bezig zijn, op te pakken.

Inmiddels bestaan we al vanaf 2007 als Wimbo Volvo Classics, maar hebben ruim 35 jaar last van de Volvo-Griep.....(inenten is niet gelukt!!)